Skolstart

Nu är det dags för den stora dagen för våra barn! Skolan startar!! Oavsett om det är första skoldagen i deras liv eller att det gäller ett klassbyte. Så är det viktigt för dom att det känns bra, att ryggsäcken har de rätta tillbehören. En kalender för ungdomarna som behöver planera sina dagar lite mer, fler ämnen, prov och fritidsaktiviteter. Då kan det vara bra att ha det nedskrivet i en kalender eller BuJo. 

Men för våra minsta är det mer än bara saker att ha med sig till skolan. Det är en stor övergång från dagis eller förskola till skola, från lek och påhittighet till strukturerad undervisning och lärande.

Det är viktigt att stötta våra barn under denna övergång och ge dem det stöd och den uppmuntran de behöver. Att lyssna på deras oro och rädslor inför skolstarten och hjälpa dem att känna sig trygga och förberedda.

Som föräldrar eller vårdnadshavare har vi en roll att spela för att hjälpa våra barn att utvecklas och trivas i skolan. Att involvera oss i deras lärande genom att prata med dem om deras dag, hjälpa till med läxor och uppmuntra deras intressen och passioner.

Så låt oss tillsammans fira våra minsta som ska börja skolan och stötta dem på deras resa mot lärande och utveckling!

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.